KNラボラトリーズの衝撃・転倒・横積・振動管理製品(品質管理・品質保証) 
 
 
 
 
 
 

 横積み衝撃検知器

 

 

 

 チップン・テル・・・輸送中貨物の転倒/横積み検知インジケータ

 

 ドロップン・テル・・・輸送中貨物の転倒/落下等の衝撃検知インジケータ

 

 

 

 

 

KNラボラトリーズの製品サイトのトップぺージに戻る

 

発売:KNラボラトリーズ